(2)
انتشار 1391/08/29
نسخه 1.0.2
اندروید 2.2 به بالا
گروه اخبار و آب و هوا
حجم 300.10 KB
قیمت رایگان
دانلود
برنامه کندو را دریافت کرده،
سپس این برنامه را مستقیم در کندو دریافت و نصب نمایید:

دانلود کندو
دانلود مستقیم
دوربین
دانلود