(1)
انتشار 1396/01/30
نسخه 1.2
اندروید 4.0 به بالا
گروه ایرانی
حجم 3.80 MB
قیمت رایگان
دانلود
برنامه کندو را دریافت کرده،
سپس این برنامه را مستقیم در کندو دریافت و نصب نمایید:

دانلود کندو
دانلود مستقیم
آموزش بیمه های کشتی
دانلود

آموزش بیمه های کشتی   ‪marine insurance learning کندو برنامه آموزشی ایرانی suresoft.ir گروه نرم افزار اطمینان

تصاویر

توضیحات

در مورد تاريخ پيدايش بيمـه تـاكنون تحقيقـات بسـياري صـورت گرفتـه و نظـرات متفـاوتي ارائـه گرديـده اسـت، امـا نقطه اشتراك اكثـر پـژوهشهـاي صـورت گرفتـه آن اسـت كـه قـديمي تـرين نـوع بيمـه، بيمـه دريـايي بـوده كـه در اواسط قرون وسطي پا به عرصـه وجـود نهـاده اسـت. سـاير انـواع بيمـه بعـدها و بـه مـرور زمـان پـس از بيمـه هـاي دريايي ابداع گرديدند. 

در اين نرم افزار سعي بر آن داريم اندکي با بيمه هاي دريايي و قوانين و مقررات مربوط به بيمه هاي کشتي آشنا شويم و جهت اشتراک اطلاعات از اين نرم افزار بهره جوييم

تغییرات در نسخه 1.2

تغییر رابط کاربری

امتیازات

رتبه میانگین
5.0
(1)

نظر شما

شما وارد کندو نشده اید.

نظرات

SM-J710F 1396/03/10 :: رضا

سپاس از سازنده این برنامه

مشاهده ادامه نظرات