(11)
انتشار 1393/04/16
نسخه 1.1
اندروید 2.2 به بالا
گروه ایرانی
حجم 2.83 MB
قیمت رایگان
دارای درون خرید
دانلود
برنامه کندو را دریافت کرده،
سپس این برنامه را مستقیم در کندو دریافت و نصب نمایید:

دانلود کندو
دانلود مستقیم
راهنماي لوازم خانگي
دانلود